Varen hälsade! Tillåt mig en liten presentation.

Man har kallat mig för "vardagsfilosof". Det låter som en överlägsen klapp på axeln, men är i själva verket välfunnet. (Klart bättre än weekendfilosof.) I en värld där filosofi blivit en smal akademisk angelägenhet, något för specialiserade fackmän, anser jag att "kärlek till visdom" självklart hör hemma i vardagen.

Akademi var från början namnet på en trädgård utanför Aten. Filosofi var alltså en friluftsaktivitet! Filosofen bör gärna stå på torget, bildligt och bokstavligt, han får gärna spela en huvudroll i världen. För Homo sapiens, "den tänkande/visa människan" borde filosofi vara en central angelägenhet.

Men filosofi finns av olika slag och för mig handlar saken inte om tunga böcker eller "svåra" ord. Det handlar om att tänka vidare, gå på djupet och inte nöja sig med klyschor som svar.

Inte minst om att förena den ibland torra filosofin med den varma, mera "fuktiga" musiken. Musik och filosofi borde vara ett maka par. (Det är därför jag alltid spelar piano på mina föreläsningar.)

Ladislaus Horatius

Weiter